Nopeustestit

Tulosten pohjalta jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen palautteen siitä, miten testattuja ominaisuuksia voidaan kehittää optimaalisesti omassa harjoittelussa. Yksilöllisten palautteiden lisäksi valmentaja saa oman koonnin, josta näkee tulokset koottuina ryhmäpalautteena. Koonnin avulla valmentaja näkee nopeasti ryhmän vahvuudet ja kehityskohdat.