Hyppy- ja voimatestit

Esport valmennuskeskuksen tiloissa voidaan toteuttaa kattavasti erilaisia voima- ja hyppytestejä eri lajien vaatimukset huomioiden. Yleisin testityyppi voima- ja hyppytesteissämme ovat vertikaalihypyt. Vertikaalihypyillä (staattinen hyppy, kevennyshyppy) kartoitetaan muun muassa alavartalon voimantuottokykyä, kehonhallintaa ja yleistaitavuutta hyppäämisen ja alastulon muodossa.

Tulosten pohjalta jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen palautteen siitä, miten testattuja ominaisuuksia voidaan kehittää optimaalisesti omassa harjoittelussa. Yksilöllisten palautteiden lisäksi valmentaja saa oman koonnin, josta näkee tulokset koottuina ryhmäpalautteena. Koonnin avulla valmentaja näkee nopeasti ryhmän vahvuudet ja kehityskohdat.