FMS-Liikehallinnan testaus

LIIKEHALLINNAN TESTAUS – MIKSI?

Jos kehosi liikehallinta on puutteellinen tai raajojesi puolierot ovat suuret, voit altistua liikkuessasi erilaisille tiedostamattomille toimintahäiriöille, jotka voivat johtaa rasitusvammoihin ja erilaisiin rasitusperäisiin tuki- ja liikuntaelinoireisiin. Liikehallintatestauksen avulla saat tietoa kehosi puolieroista ja liikeketjujen rajoitteista, jotta voit tehdä harjoittelua turvallisesti ja tehokkaasti ilman että tietämättäsi toistat virheellisiä liikemalleja.

LIIKEHALLINNAN TESTAUS – MITÄ  JA MITEN TESTATAAN?

Esportin kuntotestiasemalla käytämme liikehallinnan testaamiseen FMS-testiä. Kyseessä on 7 helposti toteutettavan liikkeen testipatteristo, jolla kartoitetaan miten kehon eri osat toimivat keskenään. Testiliikkeillä testataan liikkuvuuttasi, tasapainoasi ja kehosi hallintaa. Testin avulla voidaan havaita mahdolliset rajoitteet ja heikkoudet liikeketjussa sekä suunnitella tarvittavaa kehitystä tukevaa harjoittelua.

FMS:n vahvuus on sen yksinkertaisuus ja käytännöllisyys liikkumisen peruslaadun selvittämisessä. Testi ei vaadi osallistujalta erityistä valmistautumista. FMS-testi sopii kenelle tahansa ja testauksen perusteella on helppo seurata kehon tasapainon ja liikehallinnan kehitystä.

FMS-testiin sisältyvät liikkeet:

• Syväkyykky
• Askel aidan yli
• Askelkyykky linjassa
• Olka‐hartiaseudun liikkuvuus
• Aktiivinen suoran jalan nosto
• Punnerrus
• Vartalon kierto

Liikehallintatestin hinta: 150 €

Testikokonaisuus sisältää FMS-testin toteutuksen, tulosraportin, yksilöllisen harjoitusohjelman sekä sen liikkeiden läpikäynnin.

Testikokonaisuuteen varattava aika: 90 minuuttia

Varaukset ja tiedustelut: testiasema@esport.fi

 

Esportin liikehallintatestaus